Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

 

 

 

1.

 

LOT 2 Izolaterski radovi na krovu / 45261410-1

Otvoreni postupak broj: 07-5470/16

DOO HERCEG Srebrenik / ID broj: 4209142540003

49.444,10 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana dostavljanja i prihvatanja fakture i ostale relevantne prateće dokumentacije UNDP-u. Fakture će se ispostavljati UNDP-u do iznosa odobrenog za ovaj projekat, a eventualna razlika, do ugovorenog iznosa, će se fakturisati ugovornom organu i platit će se u istom roku/ Rok za završetak radova je 45 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

13.03.2017.

Plaćanje će vršiti UNDP direktno dobavljaču

Datum okončane situacije:

30.05.2017.

 

Iznos:

57.849,60 sa PDV-om

 

 

 

2.

 

 

LOT 3 Stolarski radovi / 45421000-4

Otvoreni postupak broj: 07-5470/16

DOO HERCEG Srebrenik / ID broj: 4209142540003

18.228,35 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana dostavljanja i prihvatanja fakture i ostale relevantne prateće dokumentacije UNDP-u. Fakture će se ispostavljati UNDP-u do iznosa odobrenog za ovaj projekat, a eventualna razlika, do ugovorenog iznosa, će se fakturisati ugovornom organu i platit će se u istom roku/ Rok za završetak radova je 45 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

13.03.2017.

Plaćanje će vršiti UNDP direktno dobavljaču

Datum okončane situacije:

30.05.2017.

 

Iznos:

21.327,17 sa PDV-om

 

 

 

3.

 

 

LOT 4 Ugradnja solarnih kolektora na krov objekta za potrošnu toplu vodu / 45261215-4

Otvoreni postupak broj: 07-5470/16

DOO HERCEG Srebrenik / ID broj: 4209142540003

12.446,07 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana dostavljanja i prihvatanja fakture i ostale relevantne prateće dokumentacije UNDP-u. Fakture će se ispostavljati UNDP-u do iznosa odobrenog za ovaj projekat, a eventualna razlika, do ugovorenog iznosa, će se fakturisati ugovornom organu i platit će se u istom roku/ Rok za završetak radova je 45 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

13.03.2017.

Plaćanje će vršiti UNDP direktno dobavljaču

Datum okončane situacije:

30.05.2017.

 

Iznos:

14.561,90 sa PDV-om

 

 

4.

 

LOT 1 Izvođenje radova na izgradnji sportskog terena – igrališta u Špionici Donjoj / 45236119-7

Otvoreni postupak broj: 07-1819-1/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

8.547,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 dana od prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 60 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

07.07.2017.

 

03.10.2017.

Iznos:

9.999,99 sa PDV-om

Datum okončane situacije:

07.08.2017.

Iznos:

9.999,99 sa PDV-om

5.

 

 

LOT 2 Izvođenje radova na izgradnji poligona kod škole u Ljenobudu / 45236119-7

Otvoreni postupak broj: 07-1819-2/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

8.547,80 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 dana od prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 60 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

07/07/17

 

03.10.2017.

Iznos:

9.999,76 s PDV-om

Datum okončane situacije:

22.08.2017. god.

Iznos:

9.999,76 s PDV-om

 

 

 

6.

 

 

 

LOT 1 Regulacija i sanacija korita rijeke Tinje uzvodno od mosta u Ormanici / Glavni predmet 45000000-7

Otvoreni postupak broj: 07-1729-1/17

"INTERTRANS-KOMERC" MUSIĆ DOO / ID broj: 4209163110009

119.396,56 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti na sljedeći način: 100.000,00 KM će se platiti po prihvatanju okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa, a razliku do vrijednosti okončane situacije ugovorni organ će platiti u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije / Rok za završetak radova je 60 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

03.07.2017.

 

Sporazumno raskinut ugovor 23.11.2017. godine

 

 

7.

 

 

LOT 2 Sanacija i čišćenje korita rijeke Tinje na više lokacija na području općine Srebrenik / Glavni predmet 45000000-7

Otvoreni postupak broj: 07-1729-1/17

"INTERTRANS-KOMERC" MUSIĆ DOO / ID broj: 4209163110009

72.819,83 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti na sljedeći način: 46.000,00 KM će se platiti po prihvatanju okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa, a razliku do vrijednosti okončane situacije ugovorni organ će platiti u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije / Rok za završetak radova je 60 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

03.07.2017.

 

31.07.2017. god.

 

85.126,57 KM sa PDV-om

Datum okončane situacije:

31.07.2017. god.

 

Iznos:

85.126,57 KM sa PDV-om

 

 

 

8.

 

Izrada Glavnog projekta revitalizacije šireg kompleksa Starog grada Srebrenika II faza / 71242000-6

Konkurentski zahtjev broj: 07-2029/17

ECOPLAN DOO Mostar / ID broj: 4227195640008

11.800,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti nakon dostavljene revidovane projektno-tehničke dokumentacije i pozitivnog mišljenja o izvršenoj reviziji i dobivene saglasnosti Zavoda za očuvanje nacionalnih spomenika te ispostavljenog računa prihvaćenog od strane koordinatora i ugovornog organa / Rok za izradu projektno-tehničke dokumentacije je 45 dana od dana potpisivanja ugovora

   

17.07.2017.

09.01.2018.

Iznos:

13.806,00 sa PDV-om

Datum računa:

11.12.2017.

Iznos:

13.806,00 sa PDV-om

 

 

9.

 

Izvođenje radova na sanaciji kolovoza ceste za Špionicu – Badelka / 45233120-6

Otvoreni postupak broj: 07-1463/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

16.391,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti po okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

14.06.2017.

 19.07.2017. god

 

19.177,47 KM sa PDV-om

Datum okončane situacije:

19.07.2017.

 

Iznos:

19.177,47 s PDV-om

 

 

 

10.

 

Izvođenje detaljnih hidrogeoloških radova i izrada Izvještaja o eksploatacionoj količini i kvalitetu vode iz bunara B-5 / 45255110-3

Otvoreni postupak broj: 07-915/17

RUD-PROM DOO Tuzla / ID broj: 4210138030007

124.080,00 KM + PDV / Ugovorni organ će izvršiti plaćanje namjeni odobrenih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu 72.200,00 KM odmah po završetku radova i prihvatanja okončane situacije od ugovornog i nadzornog organa, a razliku u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije / Rok za završetak radova je 60 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

30.06.2017.

 

Ugovor je raskinut aktom broj: 07-915/17 od 27.10.2017. godine

 

 

11.

 

Izvođenje radova na sanaciji puta u Bogdanovićima Općina Srebrenik / 45233120-6

Otvoreni postupak broj: 07-1349/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

17.090,07 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti po okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

14.06.2017.

 19.07.2017. god.

 

19.995,38 KM sa PDV-om

Datum okončane situacije:

19.07.2017.

 

Iznos:

19.995,38 KM s PDV-om

 

 

12.

 

Nepredviđeni radovi za izvođenje detaljnih hidrogeoloških radova i izrade izvještaja o eksploatacionoj količini i kvalitetu vode iz bunara B5 / 45255110-3

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja broj: 07-915/17

RUD-PROM DOO Tuzla / ID broj: 4210138030007

2.800,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti nakon završetka radova i prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa / Ukupan rok za završetak predmetnih radova je u okviru izvođenja radova iz osnovnog ugovora

   

24.08.2017.

 

Ugovor je raskinut aktom broj: 07-915/17 od 27.10.2017. godine

 

 

13.

 

Ugovaranje dodatnih radova: Izvođenje izolaterskih radova na krovu objekta JU "Sportsko-rekreativni centar" Srebrenik / 45321000-3

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja broj: 07-5470/17

DOO HERCEG Srebrenik / ID broj: 4209142540003

3.645,08 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti nakon završetka radova, dostavljanja i prihvatanja fakture i ostale relevantne prateće dokumentacije UNDP-u.

   

30.05.2017.

Plaćanje će vršiti UNDP direktno dobavljaču

Ugovor je završen

30.05.2017.

 

 

14.

 

Izvođenje radova na popravci i održavanju cesta, mostova i nasipa na području općine Srebrenik / 45233141-9

Otvoreni postupak broj: 07-2107/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

47.008,55 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od završetka radova prihvaćenih od strane nadzornog i ugovornog organa po svakom ugovoru pojedinačno / Trajanje Okvirnog sporazuma: 19.09.2017. - 31.12.2017. godine

   

19.09.2017.

 25.12.2017. god.

 

55.000,00 KM sa PDV-om

Datum okončane situacije:

25.12.2017.

Iznos:

55.000,00 KM sa PDV-om

 

 

15.

 

Izvođenje radova na putu Ormanica – Hrgovi Gornji / 45233120-6

Otvoreni postupak broj: 07-1953/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

125.694,04 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

29.09.2017.

 16.02.2018. god.

 

147.062,02 KM sa PDV-om

Iznos okončane situacije:

16.02.2018.

 

Iznos:

147.062,02 KM-sa PDV-om

 

 

 

 

 

 

16.

 

Izrada projekta višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrade karte upotrebne vrijednosti zemljišta / 71351500-8

Otvoreni postupak broj: 07-5446/15

JU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Sarajevo / ID broj: 4200091870006

92.196,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način da će se namjenski odobrena sredstva od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona u iznosu 100.000,00 KM isplaćivati u pet jednakih rata, a isplata će se vršiti svaka dva mjeseca na osnovu ispostavljanja računa i izvještaja o obimu izvršenih usluga kojeg će prihvatati koordinatori projekta, s tim da će se zadnja (peta) rata platiti nakon dostavljanja projekta, kojeg prihvata koordinator projekta, izvještaja o izvršenim uslugama od strane koordinatora projekta i ispostavljanju računa kojeg prihvataju koordinatori projekta, rukovodilac nadležne službe i ugovorni organ, a eventualna razlika će se isplatiti u roku od 30 dana od isplaćene zadnje rate iz budžeta općine / Rok za izradu projekta je 10 mjeseci od dana zaključivanja ugovora

   

02.10.2017.

   

 

 

17.

 

Izvođenje radova na izgradnji mosta u Jasenici, općina Srebrenik / 45221110-6

Otvoreni postupak broj: 07-1595/17

"INTERTRANS-KOMERC" MUSIĆ DOO / ID broj: 4209163110009

26.409,84 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti po okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 40 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

05.10.2017.

 31.10.2017. god.

 

30.705,01 KM sa PDV-om

Datum okončane situacije:

31.10.2017. god

 

Iznos:

30.705,01 KM sa PDV-om

 

 

18.

 

Izvođenje radova na izgradnji vodovoda u MZ Moranjci / 45231300-8

Otvoreni postupak broj: 07-3461/16

HIDROMONT DOO Srebrenik / ID broj: 4209097810002

102.550,09 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način da će se sredstva odobrena od strane Ministarstva u iznosu od 70.000,00 KM uplatiti odmah po završetku radova i prihvatanja okončane situacije od ugovornog i nadzornog organa, a razlika će se platiti iz budžeta Općine u roku od 60 dana od dana uplate sredstava doznačenih od Ministarstva / Rok za završetak radova je 120 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

23.02.2017.

 

U toku

 

 

19.

 

Izvođenje radova na sanaciji puta Lisovići-Kurtići Majevica / 45233120-6

Otvoreni postupak broj: 07-2488/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

29.202,20 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

11.09.2017.

04.12.2017 .

 

Iznos:

34.166,35 KM sa PDV-om

Datum okončane situacije:

06.11.2017.

 

Iznos:

34.166,35 KM sa PDV-om

 

 

20.

 

Izrada Glavnog projekta kanalizacijske mreže za naselje Lisovići / 71220000-6

Konkurentski zahtjev broj: 07-4298/17

URBIS CENTAR DOO Banja Luka / ID broj: 4403168840006

6.250,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način, i to: 50% u roku od 15 dana od dana dostavljanja projektno-tehničke dokumentacije, a 50% po ugradnji eventualnih primjedbi po reviziji / Rok za izradu Glavnog projekta je 30 dana od dana potpisivanja ugovora

   

04.01.2018.

 

U toku

 

 

 

21.

 

Izvođenje detaljnih hidrogeoloških radova i izrada Izvještaja o eksploatacionoj količini i kvalitetu vode iz bunara B-5A / 45255110-3

Otvoreni postupak broj: 07-4246/17

GEOSERVIS DOO Živinice / ID broj: 4209464820001

125.830,00 KM + PDV / Ugovorni organ će izvršiti plaćanje namjeni odobrenih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu 59.564,72 KM odmah po završetku radova i prihvatanja okončane situacije od ugovornog i nadzornog organa, a razliku u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije / Rok za završetak radova je 60 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

   

08.01.2018.

 

U toku

 

 

 

 

22.

 

LOT 1 – Asfaltiranje puta u Zahirovićima (Hrid) / 4500000-0

Otvoreni postupak broj: 07-4398/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

16.026,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način da će 30% sredstava od vrijednosti okončane situacije Mjesna zajednica platiti odmah po prihvatanju okončane situacije, a razliku do vrijednosti okončane situacije će platiti Općina u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 60 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

23.01.2018.

 28.08.2018. god.

 

18.749,72 KM sa PDV-om

 

 

 

 

23.

 

LOT 2 – Asfaltiranje puta u Seoni / 4500000-0

Otvoreni postupak broj: 07-4398/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

50.127,35 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način da će 30% sredstava od vrijednosti okončane situacije Mjesna zajednica platiti odmah po prihvatanju okončane situacije, a razliku do vrijednosti okončane situacije će platiti Općina u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 60 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

23.01.2018.

 

 

 

30.04.2018. god.

58.648,89 KM sa PDV-om

 

24.

 

 

Čišćenje korita rijeke Tinje nizvodno od mosta u Ormanici / 45246200-5

Otvoreni postupak broj: 07-4385/17

"INTERTRANS-KOMERC" MUSIĆ DOO / ID broj: 4209163110009

114.838,25 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti po privremenim i okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 60 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

15.01.2018.

 

 

 26.02.2018. god.

134.358,38 KM sa PDV-om

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba