Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije - Obrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

 

 

1.

Nadzor nad izvođenjem radova na utopljavanju JU “SRC” Srebrenik za LOT 2, 3 i 4 / 71521000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-972/17

“PRIMUS GRADUS” DOO / ID broj: 4209638080002

1.000,00 KM + PDV

   

23.03.2017.

 

Datum računa:

31.05.2017.

 

Iznos računa:

1.170,00 KM sa PDV-om

 

 

2.

 

Usluge Nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji vodovoda u Gornjim Moranjcima / 71247000-1

Direktni sporazum/ int. broj: 07-973/17

EARTH DOO Tuzla / 4209018290007

700,00 KM + PDV

   

23.03.2017.

 

Ugovor je raskinut

 

 

3.

 

Nabavka alata i opreme za UNDP projekat zapošljavanja putem javnih radova (“COBRA” DOO) / 44511000-5

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1396-4/17

COBRA DOO Srebrenik / 42093736900009

136,78 KM + PDV

   

27.04.2017.

31.05.2017.

Iznos računa:

160,03 KM sa PDV-om

Datum računa:

08.05.2017.

 

Iznos računa:

160,03 KM sa PDV-om

 

 

4.

 

 

Nabavka alata i opreme za UNDP projekat zapošljavanja putem javnih radova (“PRINTAS” DOO) / 44511000-5

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1396-5/17

PRINTAS DOO Srebrenik / 4209722620004

224,35 KM + PDV

   

27.04.2017.

27.06.2017.

Iznos računa:

262,50 KM sa PDV-om

Datum računa:

08.05.2017.

 

Iznos računa:

262,50 KM sa PDV-om

 

 

5.

 

 

Nabavka alata i opreme za UNDP projekat zapošljavanja putem javnih radova (“HYPOMARKET” DOO) / 44511000-5

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1396-3/17

HYPOMARKET DOO Srebrenik / 4209643910005

904,97 KM + PDV

   

27.04.2017.

27.06.2017.

Iznos računa:

1.058,80 KM sa PDV-om

Datum računa:

08.05.2017.

 

Iznos računa:

1.058,80 KM sa PDV-om

 

 

6.

 

Izrada Studije za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za vodovod Ravnuše / 71241000-9

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1378-3/17

IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007

692,31 KM + PDV

   

03.05.2017.

22.06.2017.

Iznos računa:

810,00 KM sa PDV-om

Datum računa:

24.05.2017.

 

Iznos računa:

810,00 KM sa PDV-om

 

 

7.

 

 

Izrada Studije za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za regulaciju korita rijeke Tinje na sedam lokacija / 71241000-9

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1379-3/17

IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007

1.811,97 KM + PDV

   

15.05.2017.

22.06.2017.

Iznos računa:

2.120,00 sa PDV-om

Datum računa:

24.05.2017.

 

Iznos računa:

2.120,00 sa PDV-om

 

8.

 

Uklanjanje ostataka mosta na rijeci Tinja u Potpeću / 45221110-6

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1390/17

"INTERTRANS-KOMERC" MUSIĆ DOO / ID broj: 4209163110009

3.800,00 KM + PDV

   

11.05.2017.

12.09.2017.

Iznos računa:

4.446,00 sa PDV-om

Datum računa:

24.05.2017.

 

Iznos računa:

4.446,00 sa PDV-om

 

 

 

9.

 

Izrada Glavnog projekta “Radovi na čišćenju i uređenju odvodnih kanala na poljoprivrednom zemljištu: k.o. Sladna; k.o. Cerik; k.o. Špionica Srednja i k.o. Tinja / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1395/17

TQM DOO Lukavac / ID broj: 4209977290008

5.120,00 KM + PDV

   

12.05.2017.

 

Datum računa:

23.05.2017.

 

Iznos računa:

5.990,40 s PDV-om

 

 

10.

 

 

Izrada energetskog pregleda za objekat Dom kulture Srebrenik / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1377/17

PROVING DOO Sarajevo / ID broj: 4200289800003

4.000,00 KM + PDV

   

18.05.2017.

28.08.2017.

Iznos računa:

4680,00 KM sa PDV-om

Datum računa:

07.07.2017.

 

Iznos računa:

4680,00 KM sa PDV-om

 

11.

 

Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta sa geomehaničkim elaboratom mosta u naselju Jasenica / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1594/17

TQM DOO Lukavac / ID broj: 4209977290008

1.830,00 KM + PDV

   

02.06.2017.

 11.07.2017.

2.141,10 KM sa PDV-om

Datum računa:

17.07.2017.

 

Iznos računa:

2141,10 KM sa PDV-om

 

 

12.

 

Obavljanje nadzora nad izvođenjem radova izrade i uvođenja bunara B5 u sistem vodosnabdijevanja općine Srebrenik / 79714000-2

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-2076/17

Rudarsko-geološko-građevinski-fakultet Tuzla

ID broj: 4209444710072

4.100,00 KM + PDV

   

27.06.2017.

 

Datum računa:

01.11.2017. god.

 

Iznos računa:

4.797,00 KM sa PDV-om

 

 

 

 

13.

 

Obavljanje nadzora nad izvođenjem radova na Regulaciji i sanaciji korita rijeke Tinje uzvodno od mosta u Ormanici i Sanacije i čišćenje korita rijeke Tinje na više lokacija na području općine Srebrenik / 79714000-2

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-2357/17

NNM INŽENJERING DOO Tuzla / ID broj: 4209881770009

2.050,00 KM + PDV

   

17.07.2017.

 26.02.2018.

2.398,50 KM sa PDV-om

Izvještaj koordinatora

 

14

 

Nabavka alata i opreme za UNDP projekat zapošljavanja / 44511000-5

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1864-1/17

HYPOMARKET DOO Srebrenik / 4209643910005

280,26 KM + PDV

   

05.07.2017.

 

Datum računa:

31.07.2017.

Iznos računa:

327,90 KM sa PDV-om

 

15.

 

Nabavka alata i opreme za UNDP projekat zapošljavanja / 44511000-5

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1864-2/17

COTEX DOO Ćehaje / 4209957340009

455,00 KM + PDV

   

03.08.2017.

30.10.2017.

Iznos računa:

532,25 KM sa PDV-om

Datum računa:

31.12.2017.

Iznos računa:

532,25 KM sa PDV-om

 

16.

 

Nabavka alata i opreme za UNDP projekat zapošljavanja / 44511000-5

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1864-3/17

COTEX DOO Ćehaje / 4209957340009

47,95 KM + PDV

   

20.09.2017.

30.10.2017.

Iznos računa:

56,10 KM sa PDV-om

Datum računa:

31.12.2017.

Iznos računa:

56,10 KM sa PDV-om

 

 

17.

 

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekat uvođenja bunara B5A u sistem vodosnabdijevanja općine Srebrenik / 71322200-3

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-1864-2/17

IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007

5.740,00 KM + PDV

   

11.11.2017.

   

 

 

18.

 

Obavljanje Nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji vodovoda u Gornjim Moranjcima / 71521000-6

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-4331/17

Rudarsko-geološko-građevinski-fakultet Tuzla

ID broj: 4209444710072

850,00 KM + PDV

   

30.11.2017.

   

 

19.

 

Izrada Elaborata korićenja rijeke Tinje na 3 lokacije / 71322200-3

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-4386/17

IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007

5.000,00 KM + PDV

   

04.12.2017.

07.02.2018.

Iznos računa:

5.850,00 KM sa PDV-om

Datum računa:

31.12.2017.

Iznos računa:

5.850,00 KM sa PDV-om

 

20.

 

Izrada glavnog projekta za nastavak izgradnje kanalizacijske mreže Duboki Potok II

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-4476/17

IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007

1.660,00 KM + PDV

   

29.12.2017.

 28.02.2018.

1.942,20 KM sa PDV-om

 Izvještaj koordinatora

 

21.

 

Izrada Glavnog projekta puta Dom Hodžići-Hrvati / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4748/17

AKVADUKT DOO Tuzla / ID broj: 4209906270006

4.922,00 KM + PDV

   

02.02.2018.

   

 

 

 

22.

 

Izrada zahtjeva za okolinske dozvole i plana upravljanja otpadom za anaerobne uređaje za prečišćavanje fekalnih otpadnih voda u Dubokom Potoku, Brezju i Tutnjebvu-općina Srebrenik / 71245000-7

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4781/17

Institut za sigurnost i okoliš DOO Tuzla / ID broj: 4210234690000

2.100,00 KM + PDV

   

29.01.2018.

   

 

23.

 

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije puta od motela Orion do G. Hrgova / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4752/17

IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007

4.989,00 KM + PDV

   

02.02.2018.

 02.07.2018.

5.837,13 KM sa PDV-om

 Izvještaj koordinatora

 

24.

 

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije puta u Srednjoj Špionici / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4750/17

IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007

4.920,00 KM + PDV

   

02.02.2018.

 02.07.2018.

5.756,40 KM sa PDV-om

 Izvještaj koordinatora

 

25.

 

Izrada Glavnog projekta puta sanacije puta u Potpeću, dionica Blagići-OŠ Tinja / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4749/17

ATRIJ DOO Doboj / ID broj: 4400077920008

2.952,99 KM + PDV

   

29.01.2018.

 

 06.11.2018. god.

3.455,01 KM sa PDV-om

 

 

26.

 

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije puta Stari Dom u D. Srebreniku-Golo Brdo / 4209906270006

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4751/17

AKVADUKT DOO Tuzla / ID broj: 4209906270006

2.990,00 KM + PDV

   

02.02.2018.

   

 

27.

 

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije puta Bjelave-Kuge-Like / 71242000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4747/17

IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007

4.985,00 KM + PDV

   

02.02.2018.

 

 06.11.2018. god.

5.832,45 KM sa PDV-om

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba