Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za opću upravu i zajedničke poslove - Obrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2019. - 31.12.2019. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2019. – 31.12.2019. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

1.

Tehnički pregled vozila u 2019.godini

 Direktni sporazum

broj:074209/18

 "Agram" d.d. Ljuboški/ ID

4272097340000

 1.173,77 + PDV/rok plaćanja odmah nakon izvršenog tehničkog pregleda i prihvatanja o zaduženog lica za praćenje ugovora i ugovoranog organa      07.11.2018.g

 02.12.2019.g.

1.181,83 KM sa PDV-om

 
2 Nabavka Službenih novina TK u 2019.godini

Direktni sporazum

broj:07-4912/18

Skupština TK /

ID broj

4209418630001

300,00 + PDV/plaćanje polugodišnje po ispostavljenim računima za štampano i elektronsko izdanje

 

    06.12.2018.g

 02.12.2019.g.

300,00 KM sa PDV-om

 
3 Održavanje softvera Datanova za matične evidencije u 2019.godini

Direktni sporazum

broj:07-5001/18

"Itineris" d.o.o. Tuzla/

ID broj

4209718600007

2.400,00 KM + PDV/

plaćanja mjesečno nakon prispijeća fakture za održavanje

    18.12.2018

 31.12.2019.g.

2.808,00 KM sa PDV-om

 
4 Održavanje softwera Eurobudžet sa uključenim modulima i održavanje programskih rješenja komunalne naknade u 2019.godini

Direktni sporazum

broj:07-5012/18

"Japet" do.o. Sarajevo

ID broj

2.400,00 + PDV / mjesečno po 200,00 KM     20.12.2018.g.  02.12.2019.g.

2.808,00 KM sa PDV-om

 
 5 Održavanje web stranice Općine Srebrenik sa hostingom i održavanjem 24/7 u 2019.godini

 Direktni sporazum

in.broj:07-5141/18

"Futura multime-dia" d.o.o. Tuzla

ID broj
4209892890006

 1025,64 KM + PDV

plaćanje polugodišnje u dvije jednake rate

    25.12.2018.g  05.08.2019.g.

1.200,00 KM sa PDV-om

 
6 Obavljanje vulkanizerskih usluga i usluga pranja općinskih vozila u 2019.g

Dorektni sporazum

In.broj:07-4969/18

"Faip" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209627470003

1060,00 KM + PDV/

plaćanje u roku od 15 dana od dana obavljanja usluge

    14.12.2018.g  31.12.2019.g.

955,00 KM sa PDV-om

 
7. Nabavka Službenih novina FBiH (2 štampanja izdanja i 1 web - internet izdanje)

direktni sporazum

In.broj:07-5193/18

JP NIO "Službeni list" BiH

ID broj

4200226120002

786,32 KM + PDV/

plaćanje po ispostavljenim računima

    15.01.2019.g  07.10.2019.g.

920,00 KM sa PDV-om

 
8. Godišnja pPretplata na časopis "Poslovni konsultant"

direktni sporazum

in.broj:07-5285/18

"FIN consult" Tuzla

ID broj
4209808770009

200,00 +PDV

plaćanja po ispostavljenim računima

    21.01.2019.g  11.02.2019.g.

234,00 KM sa PDV-om

 
9. Godišnja pretplata na časopis "ZIPS"

direktni sporazum

broj:07-5284/18

Privredna štampa Sarajevo

ID broj

4200088140005

427,35 + PDV

Plaćanje po ispostavljenim računima

    21.01.2019.g  21.01.2019.g.

500,00 KM sa PDV-om

 
10. Nabavka 2 registra propisa BiH u 2019.godini

direktni sporazum

broj:07-5192/18

"Fineks" d.o.o. Sarajevo

ID broj
4200034640002

400,00 KM + PDV

Plaćanje po ispostavljenim računima

    04.02.2019.g  23.08.2019.g.

468,00 KM sa PDV-om

 
11. Godišnja pretplata na časopis "Računovodstvo i poslovne finansije"

direktni sporazum

broj:07-5286/18

"FEB" d.d. Sarajevo

ID broj

4200566060004

235,04 KM + PDV

Plaćanje po ispostavljenim računima

    22.02.2019.  14.01.2019.g.

275,00 KM sa PDV-om

 
12 Servisiranje jednog kopir aparata

direktni sporazum

broj:07-842/19

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj
4209109500004

361,25 KM + PDV

Po ispostavljenom računu

    06.03.2019.g  11.03.2019.g.

422,66 KM sa PDV-om

 
13 Servisiranje 1 kopir aparata

direktni sporazum

broj:071126/19

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj
4209109500004

348,20 KM + PDV

Po ispostavljenom računu

    03.04.2019.g.  16.04.2019.g.

407,27 KM sa PDV-om

 
14. Pregled i održavanje električnog lifta

direktni sporazum

broj:07-841/19

"Euro lifting" d.o.o. Srebrenik

ID broj
4218240890003

780,00 KM + PDV

plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja računa

    05.04.2019.G  31.12.2019.g.

912,60 KM sa PDV-om

 
15 Servisiranje dva kopir aparata

direktni sporatzm

broj:07-1598/19

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

351,30 KM+PDV

 

po ispostavljenim računima

    09.05.2019.g  13.05.2019.g.

411,02 KM sa PDV-om

 
16. Nabavka zastava

direktni sporazum

Broj:07-1467/19

Krojački salon "Zonić" Tuzla

ID broj

4309031450000

560,00 KM + PDV

plaćanje po ispostavljenom računu

 

    15.05.2019.g  21.05.2019.g.

655,20 KM sa PDV-om

 
15. Prvi nadzorni audis sistema upravljanja kvalitetom

direktni sporazum

broj:07-1504/1+9

"DQS BH - BH Cert" d.o.o. Sarajevo

ID broj

4200941330006

1.700,00 + PDV

 

plaćanja nakon izvršenih usluga

    15.05.2019.g  10.06.2019.g.

1.989,00 KM sa PDV-om

 
16. Servisiranje dva kopir aparata

direktni sporazum

Broj:07-1823/19

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

448,20 + PDV

plaćanje po ispostavljenom računu

    30.05.2019.g  06.06.2019.g.

524,39 KM sa PDV-om

 
17 Nabavka 3 grba Općine Srebrenik

direktni sporazum

broj:07-1856/19

"Eurofer" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209464820001

750,00 KM + PDV

plaćanje po ispostavljenom računu

    06.06.2019.g  04.07.2019.g.

877,50 KM sa PDV-om

 
18. Nabavka i aktivacija jednogodišnje licence za Firewall tipa FullGaurd Bundle

direktni sporazum

broj:761-8-2-59/19

"Infonet" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209144750005

3.942,75 KM + PDV

plaćanje nakon završenog posla i ispostave računa/rok za realizaciju 15 dana

    26.06.2019.g  08.07.2019.g.

4.613,00 KM sa PDV-om

 
19. Nabavka i aktivacija jednogodišnje licence antivirusa Sophod Endpoint protektion standard

direktni sporazum

broj 761-8-2-60/19

"Infonet" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209144750005

2.958,00 +PDV

plaćanje nakon završenog posla i i ispostave računa/ rok za realizaciju 15 dana

    26.06.2019.g  08.07.2019.g.

3.460,00 KM sa PDV-om

 
20. Servisiranje 2 kopir aparata

direktni sporazum

broj 761-8-262/19

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID

4209109500004

330,00+PDV

plaćanje po ispostavljenom računu

 

    03.07.2019.g  05.07.2019.g.

386,10 KM sa PDV-om

 
21 Obavljanje usluga popravke vrata na administrativnoj zgradi općine Srebrenik

direktni sporazum

 

broj:

761-8-2-67/19

"Herceg" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209142540003

118,80 + PDV

Plaćanje u orku od 30 dana od ispostavljanja računa

    23.07.2019.g.  24.07.2019.g.

139,00 KM sa PDV-om

 
22 Nabaka novih pečata i štambilja

direktni sporazum

 

broj:761-8-1-69/19

"Printas" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209722620004

2017,10 + PDV

plaćanje u roku od 15 dana/ isporuka u roku od 10 dana

    14.08.2019.g.  01.10.2019.g.

2.360,00 KM sa PDV-om

 
23 Servisiranje 1 kopir aparata i 1 štampača

direktni sporazum

broj:761-8-2-71/19

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

390,35 + PDV

 

plaćanje po ispostavljenom računu

    16.08.2019.g.  26.08.2019.g.

456,70 KM sa PDV-om

 
24 Održavanje domene web stranicw www.srebrenik.ba

direktni sporazum

broj:761-8-2-74/19

UTIC Sarajevo

ID broj

4200494560007

25,64 + PDV

plaćanje po ispostavljenom računu

    22.08.2019.g  29.08.2019.g.

30,00 KM sa PDV-om

 
25. Servisiranje štampača i kopir aparata

direktni sporazum

broj:07-3154/19

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

330,00 KM + PDV

plaćanje po ispostavljanom računu

    19.09.2019.g.  30.09.2019.g.

386,10 KM sa PDV-om

 
26 Remont kotla na lož ulje u prostorijama ZKU Odjeljenja Općinskog suda u Srebreniku

direktni sporazum

broj:761-8-2-81/19

 

"ACH Servis" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4210289240003

1.700,00 * PDV

Plaćanje u roku od 30 dana od ispostavljanja računa i prihvatanja od zadužeog licq za realizaciju ugovora

    30.09.2019.g.  11.11.2019.g.

1.989,00KM sa PDV-om

 
27 Servisiranje 1 kopir aparat i 2 štampača

direktni sporazum

broj:761-8-2-87/19

"Mit-alex" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209109500004

408,80+PDv

plaćanje po ispostavljanom računu

    16.10.2019.g  21.10.2019.g.

478,30 KM sa PDV-om

 
28 Nabavka polica za arhivu u organima uprave grada Srebrenik

direktni sporazum

 

"Vorbild" d.o.o. Srebrenik

1.999,97 KM  + PDV

rok za isporuku 20 dana/ plananje u roku od 30 dana nakon isporuke i prihvatanja od lica zaduženog za realizaciju ugovora

    24.10.2019.g.  24.10.2019.g.

1.999,95 KM sa PDV-om

 
29 servisiranje 1 kopir aparata i 1 štampača

direktni sporazum

broj 761-8-2-96/19

"Mit - alex" Tuzla

ID broj

4209109500004

 

329,99 KM + PDV

plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljanom računu

    31.10.2019.g.  01.11.2019.g.

386,08 KM sa PDV-om

 
30 Nabavka samoljepljivih inventurnih listića, amblema,natpisa i sl

direktni sporazum

 

broj:761-8-1-105/19

"Printas" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209722620004

959,73 KM + PDV

isporuka robe u roku od 15 dana/ plaćanje u roku od 30 dana

    11.11.2019.g    Još nije kompletno završena nabavka
31 Servisiranje 1 kopir aparata i 1 štampača

direktni sporazum

broj:761-8-2-110/19

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

330,00 +PDV

plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa

    29.11.2019.g  04.12.2019.g.

386,10 KM sa PDV-om

 
32 Servisiranje 1 kopir aparata i 2 štampača

direktni sporazum

int.broj:07-4619/19

"Mit-alex" d.o.o Tuzla

ID broj

4209109500004

 

382,99 + PDV

plaćanje u roku od 30 dana od dana plaćanja računa

    25.12.2019.g  30.12.2019.g.

448,09 KM sa PDV-om

 

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba