Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2019. – 31.12.2019. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2019. – 31.12.2019. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

1.

 Izgradnja asfaltnog puta pored džamije u Dubokom Potoku

otvoreni postupak

broj:

761-1-3-18-5-34/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

Srebrenik

42.734,63 KM + PDV

60 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje odmah po završetku radova i prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    30.04.2019.g.

 

 
2. Asfaltiranje puta za Bogdanoviće III faza

otvoreni postupak

broj

761-1-3-18-5-34/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

8.546,70 KM +PDV

60 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje  odmah po završteku radova i prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    30.04.2019.g

 16.07.2019.

8546,70 KM+PDV

 
3. Sanacija puta od magistralne ceste do Brezja

otvoreni postupak

broj

761-1-3-18-5-34/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

17.097,00 KM + PDV

60 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje odmah po završetku radova i prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    30.04.2019.g.

 07.06.2019.

17096,85 KM+PDV

 
4. Izgradnja i asfaltiranje servisne saobraćajnice u poslovnoj zoni Špionica

otvoreni postupak

broj

761-1-3-18-5-34/19

 

"ITK Musić" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209163110009

121104,12KM+PDV

60 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje odmah po završetku radova i prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    09.05.2019.g

 20.12.2019.

121104,12 KM+PDV

 
5. Rekonstrukcija i asfaltiranje postojećeg makadamskog puta u Potpeću - Blagići od Pravoslavne crkvedo imanja Riste Jovanovića

otvoreni postupak

broj

761-1-3-18-5-34/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

 

ID broj

4209264220000

85.467,22 KM+ PDV

60 dana od potpisivanja ugovora/ plaćanje odmah po završetku radova i prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    30.04.2019.g

27.09.2019.

85467,19 KM+PDV 

 
6. Rekonstrukcija puta Dom Hodžići-Hrvati

otvoreni postupak

broj

761-1-3-25-5-33/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

42.735,50 KM +PDV

60 dana od potpisivanja ugpovora/plaćanje odmah po završetku radova i prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    08.05.2019.g

 27.09.2019.

42732,28 KM+PDV

 

 
7. Rekonstrukcija puta glavni most u Bjelavama-Kuge Like I faza

otvoreni postupak

broj

761-1-3-25-5-33/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

76.905,80KM+PDV

60 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje odmah po završetku radova i prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    08.05.2019.g

 31.12.2019.

76903,60 KM+PDV

 
8. Asfaltiranje puta Fidaci-Falešići II faza

otvoreni postupak

broj

761-1-3-25-5-33/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

34.187,00KM+PDV

60 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje odmah po završetku radova i prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

 

    08.05.2019.g

 31.10.2019.

34187,00 KM+PDV

 
9. Izvođenje radova na popravci i održavanju cesta, mostova i nasipa

otvoreni postupak

broj

761-1-3-31-5-35/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

119.658,00+PDV

plaćanje u roku od 30 dana od završetka posla i prihvatanja od strane nadzornog organa

    27.05.2019.g

 19.11.2019.

119658,00 KM+PDV

 
10. Rekonstrukcija puta za Gornji Srebrenik

otvoreni postupak

broj

761-1-3-34-3-27/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

128.204,60 KM+PDV

rok za izvođenje radova/ 60 dana od dana potpisivanja ugopvora i uvođenje u posao/plaćanje po završetku radova i prihvatanju okončane situacije odstrane nadzornog i ugovornog organa

    30.05.2019.g

 27.08.2019.

128204,22 KM+PDV

 

 
11 Sanacija puta kroz Lušnicu

otvoreni postupak

broj

761-1-3-34-3-27/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

47.008,50 KM + PDV

raok za izvođenje radova/ 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenje u posao/plaćanje po završetku radova i prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa

    30.05.2019.g

 16.09.2019.

47008,46 KM+PDV

 
12 Čišćenje korita rijeke Tinje pored stadiona NK Mladost u Tinji

otvoreni postupak

broj

761-1-3-40-3-32/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

68.583,38 KM + PDV

Rok za završetak radova 60 dana/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    28.06.2019.g

 24.09.2019.

68553,82 KM+PDV

 
13 Izgradnja priključne trake kod Tempoplasta u Ćehajama

otvoreni postupa

broj

761-1-3-50-3-39/19

"Jata gropu" d.o.o Srebrenik

ID broj

4209264220000

12.820,00 + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana/ plaćanje u roku od 15 dana od prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

 

    03.07.2019.g.    
14. Asfaltiranje puta za Crveno brdo

otvoreni postupak

broj

761-1-3-50-3-39/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

51.281,00 + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana/ plaćanje u roku od 15 dana od dana prihvatanja okončane istuacije/garantni rok 2 godine

    03.07.2019.g

 25.12.2019.

51280,93 KM+PDV

 

 
15. Izvođenje pripremih radova na modernizaciji lokalnog puta - Austrougarski put

otvoreni postupak

broj

761-1-3-50-3-39/19

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

 

4209264220000

25.641,00 + PDV

 

rok za završetak radova je 60 dana/ plaćanje u roku od 15 dana od dana prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    03.07.2019.g.

 10.02.2020.

25640,00 KM+PDV

 
16 Izvođenje radova na sanaciji obala rijeke Tinje uzvodno od mosta u naselju Duboki Potok

otvoreni postupak

broj

761-1-3-77-3-53/19

"ITK Musić" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209163110009

72.899,16 KM + PDV

rok za izvođenje radova 60kalendarskih  dan od dana uvođenja u posaoa garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine/plaćanje u iznosu od 39.792,04 KM će se izvršiti nakon prihvatanja okončane istuacije i dostavljanja garancije a razlika u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije

    19.11.2019.g    
17 Izvođenje radova izgradnje rezervoara za vodu u Gornjim Moranjcima

otvoreni postupak

broj

761-1-3-1-3-8/20

 

"Fenix AS" d.o.o. Srebrenik

ID broj 4210066960004

77.777,78 KM + PDV

Rok za završetak raova 45 dana od dana uvođenja u posao/plaćanje u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije/garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine

    17.02.2020.g    
18 Izvođenje radova na rekonstrukciji makadamskih puteva i odvodnje površinskih voda

otvoreni potuspak

761-1-3-3-3-10/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

15.478,65 KM * PDV

Rok za izvođenje radova 60 kalendarskih dana//plaćanje u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane siuacije/garantni rok 2 godine

    05.03.2020.g.    
19 Izvođenje radova na realizaciji "Tehničko-tehnološkog projekta uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta-uređenje kanala "Voćni rasadnik" d.o.o. Srebrenik

otvoreni postupak

761-1-3-11-3-17/20

"ITK Musić" d.o.o. Srebrenik

 

ID broj

4209163110009

14.994,08 KM + PDV

rok za završetak radova 30 dana/plaćanje u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situaciju/garantni rok 2 godine

    13.03.2020.g.    
20 Izvođenje radova za izgradnju anaerobnog uređaja za tretman otpadnih voda za naselje Brezje

otvoreni postupak

761-1-3-126-3-86/19

"Gromeks" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209336740003

269.878,18 KM + PDV

Rok za završetak radova 60 kalendarskih dana/plaćanje  u roku od 30 dana/garantni rok za sve izvredene radova 2 godine

    15.04.2020.g.    
21 Izvođenje radova na filterskom postrojenju GLIB sistema vodosnabdijevanja Falešići-Brnjičani

otvoreni postupak

761-1-3-2-3-9/20

"Gromeks" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209336740003

69.738,28 KM+PDV

Rok za završetak poslova 45 kalendarskih dana/plaćanje u roku od 30 dana/garantni rok 2 godine

    15.04.2020.g.    

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba