Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za opću upravu i zajedničke poslove - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2021. – 31.12.2021. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2021. – 31.12.2021. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

1.

 Popravka i održavanje gradskih i vatrogasnih vozila u 2021.g

Konkurentskih zahtjev

761-7-2-100-3-104/20

"Autoelektrika Fazlić" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209988570002

11.964,00 KM + PDV

Trajanje okvirnog sporazum 1 godina/ Plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa

    26.01.2021.0g    
2.  Nabavka kancelarijskog materijala

konkuretnski zahtjev

761-7-1-98-3-101/20

"Aero Exclusive" d.o.o. Podružnica Tuzla

ID broj

4200061610026

7.170,00 KM + PDV

Plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana od dana prihvatanja računa

    01.02.2021.g    
3.  nabavka tonera

konkurentski zahtjev

761-7-1-93-3-97/20

Plan plus d.o.o. ZenicažID broj

4227372790007

3.300,00 KM + PDV

Plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana od dana prihvatanja računa

     25.01.2021.g    
4.  Nabavka štampanih obrazaca, knjiga, koričenje i dr

konkurentski zahtjev

761-7-1-96-3-99/20

"Maxi plus" d.o.o. Tuzla

ID broj

4210261580003

7082,00 KM + PDV

rok za dostavu robe je 5 dana od dana dostavljanja naloga/Plaćanje će se vršiti po isporuci robe u roku od 30 dana od prihvatanja računa

    18.01.2021.g    
5.  Nabavka opreme i dijelova za vatrogasna i putnička vozila grada Srebrenika

konkurentski zahtjev

761-7-1-99-3-103/20

"Mirado" d.o.o. Tuzla

4209070880009

12.255,77 + PDV

plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana od danaprihvatanja računa

     02.02.2021.g    
6.  Osiguranje gradskih i vatrogasnih vozila

konkurentski zahtjev

761-7-2-91-3-93/20

"Camelija osiguranje" d.d. Bihać

ID broj

4263232820000

4.993,54 KM

plaćanje prilikom izdavanja polise osiguranja

    28.01.2021.g    
7.  Osiguranje imovine

konkurentski zahtjev

761-7-2-91-3-93/20

 "Winer osiguranje" Banja Luka

ID broj

4400590750002

1.669,97 KM

plaćanje u 4 jednake rate

    12.02.2021.g    
8.  Osiguranje lica

konkurentski zahtjev

761-7-2-91-3-93/20

 "Asa osiguranje Sarajevo

ID broj

4201261240009

2.579,04 KM

Ugovorni organ će uplaćivati mjesečni iznos premije

    01.02.2021.g    
9.                  
10.                  
 11.                  

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 53

Juče: 182

Ove sedmice: 235

Ovog mjeseca: 5419

Ukupno: 378836

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba