Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2021. – 31.12.2021. godine

PĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2021. – 31.12.2021. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

1.

Asfaltiranje puta u Tinji Gornjoj – sokak Vilići Brezje

 otvoreni postupak

761-1-3-33-3-27/21

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

12.820,51 KM + PDV

ukjupan rok za završetak radova je 60 daan/plaćanje po prihvatanju okončane situacije i to 33,33% od od realizovane vrijednosti će uplatiti mjesna zajedmivca a 66,66% iz budžeta grada nakon dostavljanja garancije za garantni rok

    29.07.2021.g    
2.

Asfaltiranje puta u MZ Lisovići – soksak prema kući Malkić Enesa

 otvoreni postupak
761-1-3-33-3-27/21

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

29.914,53 + PDV

 ukjupan rok za završetak radova je 60 daan/plaćanje po prihvatanju okončane situacije

     29.07.2021.g    
3

Asfaltiranje puta u Dubokom Potoku prema kući Jašarević Safeta

otvoreni postupak
761-1-3-33-3-27/21
"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

11.965,81 KM + PDV

ukjupan rok za završetak radova je 60 daan/plaćanje po prihvatanju okončane situacije i to 30% od od realizovane vrijednosti će uplatiti mjesna zajedmivca a 70% iz budžeta grada nakon dostavljanja garancije za garantni rok

     29.07.2021.g    
4

Rekonstrukcija postojećeg asfaltnog puta Bjelave-Kuge-Like (nastavak)

otvoreni postupak
761-1-3-33-3-27/21
"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

42.728,00 KM

ukjupan rok za završetak radova je 60 daan/plaćanje po prihvatanju okončane situacije

    29.07.2021.g    
5

Rekonstrukcija glavnbog puta od magistralnog puta prema Behramima-Šahmeri

otvoreni postupak
761-1-3-33-3-27/21
"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

42.726,50 KM + PDV

ukjupan rok za završetak radova je 60 daan/plaćanje po prihvatanju okončane situacije

    29.07.2021.g    
6

Put za Bogdanoviće – Vrela

otvoreni postupak
761-1-3-33-3-27/21
"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

42.734,50 KM + PDV

ukjupan rok za završetak radova je 60 daan/plaćanje po prihvatanju okončane situacije

    29.07.2021.g    
7

Putni pravac u Donjim Čekanićima (sokak Kopići)

otvoreni postupak
761-1-3-33-3-27/21
"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

21.363,00 KM + PDV

ukjupan rok za završetak radova je 60 daan/plaćanje po prihvatanju okončane situacije i to 30% od od realizovane vrijednosti će uplatiti mjesna zajedmivca a 70% iz budžeta grada nakon dostavljanja garancije za garantni rok

    29.07.2021.g    
8

Rekonstrukcija puta Srebrenik – Gornji Srebrenik (nastavak)

otvoreni postupak
761-1-3-33-3-27/21
"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

68.376,00 KM + PDV

ukjupan rok za završetak radova je 60 daan/plaćanje po prihvatanju okončane situacije

    29.07.2021.g    
9

Put Srednja Špionica od Magistzalnog puta M 1.8

otvoreni postupak
761-1-3-33-3-27/21
"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

55.553,40 KM + PDV

ukjupan rok za završetak radova je 60 daan/plaćanje po prihvatanju okončane situacije

    29.07.2021.g.    
10. Izvođenje radova na popravci i održavanju cesta, mostaova i nasipa na području Grada Srebrenik u 2021.godini

otvoreni postupak

761-1-3-32-3-26/21

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

153.997,80 KM + PDV

Rok za početak radova je 5 dana po potpisivanju ugovora a rok završetka izvođenja pojedinih radova će se utvrditi pojedinačnim ugovorom/ plaćanje u roku od 60 dana po svakom ugovoru pojedinačno

    16.08.2021.g    
11 Izvođenje radova na izgradnji sportskog poligona u MZ Potpeć

otvoreni postupak

761-1-3-30-3-25/21

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

17.087,75 KM +PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacijeGarantn i rok na sve izvedene radove je 2 godine

    16.08.2021.g    
12 Nabavka raketa za protivgradnu zaštitu i obavljan je usluga protivgradne zaštite

otvoreni postupak

761-1-138-3-29/21

JP "Protivgradna preventiva RS" Gradiška

4401041350007

55.036,00 KM + PDV

Rok za isporuku odmah nakon obostranog zaključivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke raketa

    23.08.2021.g    

*U 53slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

54M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 55

Juče: 182

Ove sedmice: 237

Ovog mjeseca: 5421

Ukupno: 378838

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba