logo

Grad
Srebrenik

E-Uprava

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

Važni dokumenti:

Registar administrativnih procedura službe:                        

Obrasci službe:


Služba za civilnu zaštitu

Dokumenti službe:


Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

Dokumenti i obrasci službe:


Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Obrasci Matičnog ureda Srebrenik:

Ostali obrasci službe:

Odluke, pravilnici, obrasci i sl.  potrebne za rad službe:


Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

Registar administrativnih procedura službe:

Obrasci službe:


Služba za finansije i inspekcijski nadzor

Obrasci službe: 


Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Registar administrativnih procedura službe:

Obrasci  službe:


Služba za internu reviziju

Povelja interne revizije Grada Srebrenik: