Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Javne nabavke

2021. godina

Javne nabavke Grada Srebrenika:

pdfPoziv za dostavljanje ponude br. 07-4859-4/2021605.58 KB23/12/2021, 10:16

pdfPoziv za dostavljanje ponude br. 07-4859-3/2021651.68 KB23/12/2021, 10:16

pdfPoziv za dostavljanje ponude br. 07-4859-2/2021635.37 KB23/12/2021, 10:16

pdfPoziv za dostavljanje ponude br. 07-4859-1/2021602.25 KB23/12/2021, 10:16

pdfInformacija o pregovarackom postupku bez objave obavjestenja br. 07-4860/2021483.71 KB23/12/2021, 09:13

pdfInformacija o pregovarackom postupku bez objave obavjestenja481.56 KB10/12/2021, 13:14

pdfPregovaranje bez objave obavještenja300.85 KB23/08/2021, 15:39

 

2020. godina

Javne nabavke Grada Srebrenika:

pdfPoziv br. 07-4071-1/2020291.9 KB28/12/2020, 12:56

pdfPoziv br. 07-4071-2/2020296.8 KB28/12/2020, 12:56

pdfPoziv br. 07-4071-3/2020306.39 KB28/12/2020, 12:56

pdfPoziv br. 07-4071-4/2020241.13 KB28/12/2020, 12:56

pdfInformacija o pregovarackom postupku br. 07-3833/2020387.83 KB22/12/2020, 14:01

pdfInformacija o pregovarackom postupku br. 07-3832/2020396.99 KB16/12/2020, 11:09

pdfInformacija o pregovarackom postupku br. 07-3840/2020405.73 KB11/12/2020, 13:09

 

 

2019. godina

Javne nabavke Grada Srebrenik:

pdfPoziv broj 07-4594-1/2019765.36 KB25/12/2019, 12:02

pdfPoziv broj 07-4594-2/2019750.82 KB25/12/2019, 12:02

pdfPoziv broj 07-4594-3/2019729.66 KB25/12/2019, 12:02

pdfPoziv broj 07-4594-4/2019728.77 KB25/12/2019, 12:02

 

 Javne nabavke JZU Dom zdravlja Srebrenik:

pdfPOZIV ZA PONUDU-USLUGE CITOLOŠKIH ANALIZA NA PA TEST PONOVNI POSTUPAK142.35 KB27/05/2019, 14:27

pdfIzmjene i dopune Plana javnih nabavki JZU Dom zdravlja Srebrenik za 2019388.45 KB27/05/2019, 14:29

pdfPoziv za dostavu ponuda PA-PA TEST 2019. godine156.29 KB22/04/2019, 10:48

pdfPoziv mikrobiolog.pdf117.67 KB22/03/2019, 09:31

pdfObrazci mikrobiolog.pdf104.07 KB22/03/2019, 09:31

pdfPlan javnih nabavki JZU Dom zdravlja Srebrenik za 2019. godinu663.56 KB12/02/2019, 12:11

pdfPoziv za dostavljanje ponuda-stomatološke usluge182.83 KB20/02/2019, 12:17

 

 

 

 

 

2018. godina


 

Javne nabavke Općine Srebrenik:

pdfPoziv broj 07-5190-1/2018299.39 KB27/12/2018, 14:33

pdfPoziv broj 07-5190-2/2018291.99 KB27/12/2018, 14:33

pdfPoziv broj 07-5190-3/2018310.99 KB27/12/2018, 14:33

pdfPoziv broj 07-5190-4/2018290.25 KB27/12/2018, 14:33

pdfPoziv broj 07-4581-4-1749.88 KB08/01/2018, 12:57

pdfPoziv broj 07-4581-3-1757.83 KB08/01/2018, 12:57

pdfPoziv broj 07-4581-2-1753.46 KB08/01/2018, 12:57

pdfPoziv broj 07-4581-1-1752.75 KB08/01/2018, 12:57

 

Javne nabavke JU Sportsko-rekreativni centar Srebrenik:

pdfPlan javnih nabavki JU SRC Srebrenik za 2018. godinu340.42 KB05/10/2018, 15:54

 

Javne nabavke JZU Dom zdravlja Srebrenik:

pdfIzmjene i dopune Plana javnih nabavki u JZU Dom zdravlja Srebrenik za 2018. g1.22 MB22/06/2018, 11:18

pdfPoziv za dostavu ponuda za Papa test1.14 MB02/04/2018, 09:22

pdfPoziv za usluge mikrobiologa1.13 MB02/04/2018, 09:22

 

2017. godina


Javne nabavke Općine Srebrenik:

pdfInformacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja.pdf20.88 KB08/08/2017, 19:29

pdfInformacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja58.85 KB03/08/2017, 15:13

pdfInformacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja37.21 KB06/07/2017, 14:18

pdfInformacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja30.71 KB19/05/2017, 10:28

pdfInformacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja20.63 KB13/01/2017, 15:31

pdfPoziv br. 07-4816-12-1687.65 KB06/01/2017, 08:58

pdfPoziv br. 07-4816-10-1678.47 KB06/01/2017, 08:58

pdfPoziv br. 07-4816-11-2-1662.01 KB04/01/2017, 14:19

pdfPoziv br. 07-4816-11-1-1657.17 KB04/01/2017, 14:18

 

2016. godina


Javne nabavke Općine Srebrenik:

pdfKonkurentski zahtjev - osiguranje pasat2.22 MB16/06/2016, 12:47

Javne nabavke JP 9. septembar d.d. Srebrenik:

pdfPoziv "Izrada Glavnog projekta izgradnje transfer satnice sa primarnom selekcijom komunalnog otpada u općini Srebrenik"682.06 KB01/08/2016, 19:49

pdfPoziv za izrazavanje interesa521.29 KB16/06/2016, 12:52

pdfPoziv za podnosenje ponuda za Sanaciju i zatvaranje stare deponije905.74 KB16/06/2016, 12:58

pdfObavještenje o produženju roka dostavljanja ponuda za sanaciju deponije.pdf359.57 KB16/06/2016, 12:48

pdfPlan upravljanja okolišem za deponiju Babunovići571.17 KB16/06/2016, 12:49

Javne nabavke JZU Dom zdravlja Srebrenik:

pdfJZU Dom zdravlja Srebrenik nabavka usluga citoloskih analiza1.92 MB16/06/2016, 12:55

pdfJZU Dom zdravlja Srebrenik nabavka usluga mikrobiologa1.65 MB16/06/2016, 12:51

pdfJZU Dom zdravlja Srebrenik nabavka usluga pneumofiziologa1.88 MB16/06/2016, 12:53

pdfPlan nabavki JZU Dom zdravlja Srebrenik u 2016679.92 KB16/06/2016, 12:55

Dr. sc. Nermin Tursić iz SDA vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika

Untitled 4Dr. sc. Nermin Tursić iz Stranke demokratske akcije (SDA) biti će vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika, odlučeno je danas tajnim glasanjem na sjednici Gradskog vijeća Srebrenik. Do izbora Tursića je došlo jer je dosadašnji gradonačelnik Nihad Omerović iz Naroda i pravde (NiP), prihvatio mandat u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 103

Juče: 126

Ove sedmice: 103

Ovog mjeseca: 6968

Ukupno: 462361

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba