logo

Grad
Srebrenik

Kontakt informacije


Zvanični kontakt administracije grada Srebrenika

 • Telefon: + 387 (35) 369-162; + 387 (35) 369 161
 • Fax: + 387 (35)369-162; + 387 (35) 369 163

Gradonačelnik – Adnan Bjelić

 • Telefon: + 387 (35) 369 162
 • Fax: + 387 (35) 369 163

Stručna služba gradonačelnika – Nermin Jašarević/sekretar organa državne službe

 • Telefon: + 387 (35) 366 407
 • Fax: + 387 (35) 369 163

Stručna služba Gradskog vijeća – Mirsad Salkić/sekretar Gradskog vijeća

 • Telefon: + 387 (35)369 159 i +387 (35) 366 408
 • Fax: + 387 (35) 369 163

Gradsko pravobranilaštvo – Muharem Selimović/Gradski pravobranilac

 • Telefon: + 387 (35)369 168
 • Fax: + 387 (35) 369 163

Služba za opću upravu i zajedničke poslove – Nedim Mujčinović/šef Službe-pomoćnik gradonačelnika

 • Telefon: + 387 (35) 366 405
 • Fax: + 387 (35) 369 163

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije – Enis Brašnjić/šef Službe-pomoćnik gradonačelnika

 • Telefon: + 387 (35) 366 432 i + 387 (35) 369 157
 • Fax: + 387 (35) 369 163

Služba za finansije i inspekcijski nadzor – Jasmin Hogić/šef Službe-pomoćnik gradonačelnika

 • Telefon: + 387 (35) 366 409
 • Fax: + 387 (35) 369 163

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice – Muharem Bajrektarević/šef Službe-pomoćnik gradonačelnika

 • Telefon: + 387 (35) 369 155 i + 387 (35) 366 419
 • Fax: + 387 (35) 369 163

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Jasmin Bjelić/šef Službe-pomoćnik gradonačelnika

 • Telefon: + 387 (35) 369 160 i + 387 (35) 366 423
 • Fax: + 387 (35) 369 163

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti – Muhamed Jašarević/šef Službe-pomoćnik gradonačelnika

 • Telefon: + 387 (35) 369 169 i + 387 (35) 366 441
 • Fax: + 387 (35) 369 163

Služba za civilnu zaštitu – Nermin Jašarević/šef Službe-pomoćnik gradonačelnika

 • Telefon: + 387 (35) 366 436
 • Fax: + 387 (35) 369 163

Služba interne revizije – Alisa Mustafagić/šef Službe-pomoćnik gradonačelnika

 • Telefon: + 387 (35) 369 167
 • Fax: + 387 (35) 369 163

Podijelite članak