Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik

Moderna i funkcionalna zgrada Doma kulture u SrebrenikuJU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik osnovana je 1980.godine, a trenutno radi na principu Odluke o osnivanju Općinskog vijeća Općine Srebrenik br. 264/94 od 29.08.1994. godine.

Sjedište JU je u Srebreniku, ul. Ivana Markovića – Irca broj1.

V.D. direktora ustanove je Mirza Ibrišimović.

U ovoj ustanovi trenutno radi ukupno 22 radnika i ista raspolaže sa prostorom Doma kulture sa ukupno 3200 m2 korisne površine i 1974 m2 uređenog parka.

Radni proces je organizovan po organizacionim cjelinama, i to:

  1. Organizaciona jedinica «Kino»
  2. Organizaciona jedinica «Radio stanica Srebrenik»
  3. Organizaciona jedinica «Biblioteka» 
  4. Organizaciona jedinica «Ugostiteljstvo»
  5. Organizaciona jedinica «Eksploatacija objekta»  
  6. Organizaciona jedinica «Služba zajedničkih poslova»
  7. Organizaciona jedinica «Marketinško- turistički poslovi».

Ova Ustanova je nosilac svih kulturnih dešavanja na području grada Srebrenik  i do sada je organizovala velik broj kulturno umjetničkih sadržaja, kao što su: pozorišne predstave, promocije knjiga i časopisa, književne večeri, prikazivanje filmova, koncerti zabavne i narodne muzike, likovne izložbe, izdavanje časopisa «Biljeg Srebrnika», modne revije, nastup KUD-ova i sl.. Posebno mjesto u ukupnim aktivnostima zauzimaju manifestacije Dani povelje i Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik (OGUS), kojima je u ovoj Ustanovi posvećena posebna pažnja. Manifestacija «Dani povelje», koja je otpočela  zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca, posvećena je obilježavanju  rođendana  grada  i  već  je dala prave rezultate.

Od 1977. godine kraj avgusta i početak septembra su rezervisani za najznačajniju kulturnu manifestaciju «Srebrenik otvoreni grad umjetnosti». U prvom  planu  manifestacije  je  likovna kolonija, koja svake  godine  okupi eminentne učesnike iz zemlje i inozemstva, a isti poklanjajući svoje  radove povećavaju broj slika u fundusu OGUS-a. Osim likovne kolonije, zahvaljujući ovoj manifestaciji naši građani mogu prisustvovati i brojnim drugim kvalitetnim kulturno-umjetničkim sadržajima, koji ostaju dugo upamćeni i nakon završetka manifestacije.

Prostorije Ustanove   i dalje su  na raspolaganju  KUD "Mehmed lbrahimović" te «Gradskom teatru Srebrenik», a povremeno i dr. društvima koja se bave različitim vidovima umjetnosti, gdje navedeni svakodnevno izvode svoje probe. Kulturna scena na području grada Srebrenik dodatno je obogaćena radom Umjetničke radionice i Gradskog teatra Srebrenik, a krajem 2005. održana je i obnoviteljska skupština BKZ Preporod – Općinski odbor Srebrenik. Vezano za Gradski teatar Srebrenik isti su počeli sa radom 05.11.1999. godine pod imenom Alternativni teatar, registrovani su kao pravno lice 2003. godine pod nazivom Alternativni teatar-Srebrenik a u 2010. godini promijenili su naziv teatra u Gradski teatar Srebrenik (GTS). U okviru GTS-a djeluje "Gradski Folklorni Ansambl-Srebrenik".

Radio Srebrenik koji je osnovan 29.11.1972. g., je posebno bitan za poslovanje ove ustanove a što je vidljivo i kroz ostvarene prihode.  Iz finansijskog izvještaja je vidljivo da se od ukupno ostvarenih prihoda blizu 90 % odnosi na tri stavke: prihod od grada Srebrenik, od zakupnine i Radio stanice, to jest prihod koji ne  zavisi u velikoj mjeri od menadžmenta, dok Dom kulture je mjesto održavanja i modnih revijase ostalo odnosi na prihode od kina, biblioteke, koncerata, ugostiteljskih usluga, pozorišta i dr., tako da bi se eventualnim poboljšanjem poslovanja i povećanjem prihoda po ovim stavkama, mogao i poboljšati položaj uposlenika ove Ustanove.

Više informacija o radu Radio Srebrenika i uopće navedene javne ustanove možete dobiti na zvaničnoj web starnici Radio Srebrenika: www.radiosrebrenik.ba

Obzirom da se u modernom i funkcionalnom objektu Doma kulture u Srebreniku, nalazi kino sala, prostorije Radio Srebrenika, biblioteka sa preko 20.000 knjiga, stalna izložbena galerija slika iz fundusa OGUS-a, moderna disko sala i lokalna televizija NTV Jata, on u potpunosti zadovoljava kulturne potrebe stanovništva grada i cijelog gradskog područja, iako postoji ideja da se trenutni sadržaji dodatno obogate sa zavičajnom zbirkom.

Kontakt telefon:  387 35/ 645-839

Stranica 1 od 3

Dr. sc. Nermin Tursić iz SDA vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika

Untitled 4Dr. sc. Nermin Tursić iz Stranke demokratske akcije (SDA) biti će vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika, odlučeno je danas tajnim glasanjem na sjednici Gradskog vijeća Srebrenik. Do izbora Tursića je došlo jer je dosadašnji gradonačelnik Nihad Omerović iz Naroda i pravde (NiP), prihvatio mandat u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 115

Juče: 126

Ove sedmice: 115

Ovog mjeseca: 6980

Ukupno: 462373

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba