Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Nihad Omerović - načelnik općine Srebrenik

Nihad Omerović - načelnik općine SrebrenikNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine.

U toku dosadašnjeg radnog vijeka obavljao je brojne odgovorne poslove i radne zadatke a između ostalog bio je:  asistent u mašinskoj službi firme „Manesman“ Deutschland,  šef službe za automatsku obradu podataka u Općini Srebenik,  šef službe za društvene djelatnosti u Općini Srebrenik,  profesor u Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik, inženjer za proizvodnju u DD Ingram Srebrenik i direktor d.o.o. ”Inženjering i proizvodnja”.

Postdiplomski studij na Odsjeku Priprema mineralnih sirovina i materijala, RGGF Tuzla upisao je školske 2009/10 godine. Magistrirao je 28.08.2012. godine na navedenom odsjeku, te stekao zvanje magistra nauka tehničke struke iz oblasti pripreme mineralnih sirovina i materijala. Doktorski studij je okončao odbranom doktorata 13.05.2014. godine na Univerzitetu u Banja Luci iz uže naučne oblasti „Priprema mineralnih sirovina“ te je na taj način stekao zvanje Doktora tehničkih nauka iz oblasti rudarstva, pred komisijom koju su sačinjavali najeminentniji stručnjaci iz oblasti „pripreme mineralnih sirovina“ sa područja Balkana.

Objavio je više naučih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Doktorska disertacija pod nazivom „Optimizacija proizvodnje eruptivnih agregata primjenom savremenih računarskih tehnologija“ koju je sačinio, sadrži originalni softver na koji polaže autorska prava, a koji omogućava praktično rješavanje optimizacionih problema primjenom metoda višekriterijumske analize i može se primijeniti na probleme optimizacije bilo koje vrste.

Na dužnost općinskog načelnika dolazi sa radnog mjesta u DD „Ingram“ Srebrenik, gdje je radio na poslovima i radnim zadacima Tehničkog rukovodioca radne jedinice „Rudnik krečnjaka“ pri čemu je vršio direktno tehničko rukovođenje dva površinska kopa te pružao tehničku i savjetodavnu pomoć pri rukovođenju površinskim kopom dijabaza koji se nalazi u općini Zavidovići. Učestvovao je u izradi i reviziji velikog broja projekata.

Svojim radnim i stručnim angažmanom uspio je unaprijediti i racionalizirati proces proizvodnje unutar privrednog društva „Ingram“, kao najvećeg proizvođača kamenih agregata u Bosni i Hercegovini. U dugogodišnjem radnom vijeku aktivno je učestvovao u iniciranju i sprovođenju različitih projekata na nivou lokalne zajednice. 

Prije samog početka odbrambenog rata svoj radni agnažman je započeo u Njemačkoj, da bi odmah početkom agresije na BiH, napustio radni angažman u Njemačkoj i priključio se „Patriotskoj ligi“, jedinici koja je prva stala u odbranu naše države. Bio je aktivni učesnik odbrambenog rata kao pripadnik Patriotske lige BiH.

Oženjen je, otac dvoje djece, trenutno nastanjen u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Govori Engleski i Ruski jezik, a djelimično poznaje i Njemački jezik. Posjeduje veoma visok stepen znanja računarskih programa, a posebno Auto Cad, MS Office i Visual Studio.

Načelnik općine Srebrenik je pokrenuo i svoju zvaničnu facebook stranicu kojoj možete pristupiti putem sljedećeg linka: https://www.facebook.com/OmerovicNihad

Registar administrativnih procedura službe:    

07_1 Prist inf po ZOSPI.pdf

Obrasci službe:

07_1 Obr zah za Pristup inf po ZOSP-i.doc

Kontakt: Općina Srebrenik Ulica Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik
Tel/fax: 035/369-162, 035/369-163 i 035/369-164
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Zvanični e-mail Načelnika: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Načelnik općine Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o načelniku

 

Općinsko vijeće

opcinsko vijeceOpćinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Općinsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Općinskog vijeća (.pdf)        Općinsko vijeće

 

Općinske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Općine kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Općinu, obavljaju općinske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Općinskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Općinskog načelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Općinskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Općinskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten općine Srebrenik

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 209

Juče: 139

Ove sedmice: 501

Ovog mjeseca: 1757

Ukupno: 132000

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba