Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Obrazac za praćenje realizacije ugovora

2018. godina

Služba Civilne zaštite

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine19.29 KB29/06/2018, 12:38

 

Služba Općinskog načelnika

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine16.27 KB29/06/2018, 12:39

 

Služba za finansije i inspekcijski nadzor
odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine17.75 KB29/06/2018, 12:45

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine17.93 KB29/06/2018, 12:45

 

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. - 31.12.2018. godine19.52 KB29/06/2018, 12:52

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine20.27 KB29/06/2018, 12:52

 

Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine17.48 KB29/06/2018, 12:42

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine19.61 KB29/06/2018, 12:48

 

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine19 KB29/06/2018, 12:40

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine21.17 KB29/06/2018, 12:40

 

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. - 31.12.2018. godine.doc18.17 KB29/06/2018, 12:48

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine19.61 KB29/06/2018, 12:50

 

2017. godina

Služba Civilne zaštite

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017.godine19.42 KB06/03/2018, 16:59

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine16.67 KB06/03/2018, 16:59

Služba Općinskog načelnika

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine17.94 KB06/03/2018, 16:58

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine18.06 KB06/03/2018, 16:57

Općinsko pravobranilaštvo

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine16.13 KB14/02/2018, 16:03

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine24.98 KB06/03/2018, 16:55

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine22.98 KB06/03/2018, 16:55

Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine18.34 KB06/03/2018, 16:53

Služba za finansije i inspekcijski nadzor

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine18.67 KB06/03/2018, 16:52

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017.godine16.7 KB06/03/2018, 16:52

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

  odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. - 31.12.2017. godine20.67 KB06/03/2018, 16:46

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017.godine20.75 KB06/03/2018, 16:46

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. - 31.12.2017. godine.doc18.54 KB06/03/2018, 16:47

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017.godine21.99 KB06/03/2018, 16:47


2016. godina

Zadnji obrazac za praćenje realizacije ugovora od 01.01. do 31.12.2016. godine sklopljenih po direktnom sporazumu u .pdf formatu možete preuzeti ovdje:

odtOBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01 – 31.12.2016. GODINE po direktnom sporazumu30.15 KB06/07/2018, 15:49

Zadnji obrazac za praćenje realizacije ugovora od 01.01. do 31.12.2016. godine sklopljenih po otvorenom postupku ili konkurentskom zahtjevu u .pdf formatu možete preuzeti ovdje:

pdfOBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01 – 31.12.2016. GODINE - po konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku228.92 KB07/03/2018, 15:56


2015. godina

Zadnji obrazac za praćenje realizacije ugovora od 13.07.2015. godine sklopljenih po direktnom sporazumu možete preuzeti ovdje:

pdfObrazac pracenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu148.18 KB03/07/2018, 15:08

Zadnji obrazac za praćenje realizacije ugovora od 13.07. do 31.12.2015. godine sklopljenih po otvorenom postupku ili konkurentskom zahtjevu u .pdf formatu možete preuzeti ovdje:

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku28.24 KB16/05/2018, 13:20

Dr. sc. Nermin Tursić iz SDA vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika

Untitled 4Dr. sc. Nermin Tursić iz Stranke demokratske akcije (SDA) biti će vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika, odlučeno je danas tajnim glasanjem na sjednici Gradskog vijeća Srebrenik. Do izbora Tursića je došlo jer je dosadašnji gradonačelnik Nihad Omerović iz Naroda i pravde (NiP), prihvatio mandat u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba