Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Izvještaj o realizovanim aktivnostima u općini Srebrenik

U okviru USAID-ovog projekta Ekonomija energetske efikasnosti – 3E, Godina energetske efikasnosti Kantona Tuzla, u općini Srebrenik  realizovane  su i u toku izvođenja slijedeće aktivnosti:

  • Od  strane Općinsko vijeće Općine Srebrenik  usvojena je  Izjava  o energetskoj politici  Općine Srebrenik
  • Uspostavljena je Infotačka za energetsku efikasnost  u šalter Sali Općine Srebrenik, kako bi građani mogli imati pristup korisnim podacima o energetskoj efikasnosti
  • Izvršen je detaljan energetski pregled i izdat energetski certifikat za JU „Sportsko-rekreativni centar“ Srebrenik, u cilju analize i pripreme mjera potrebnih za povećanje energetske efikasnosi u  navedenom objektu. Pregled, certificiranje i izdavanje dokumentacije je  izvršeno od strane  „CETEOR“ d.o.o  Sarajevo
  • U cilju uvođenja  sistemskog upravljanja potrošnjom energije,  u uspostavljenu EMIS- ISGE bazu podataka, prikupljeni su i unešeni svi podaci o svim javnim objektima i javnoj rasvjeti, kao i računi o potrošnji energenata (električna energija, voda, grijanje), koji će se u bazu kontinuirano unositi i na taj način pratiti potrošnja istih
  • U toku je i realizacija projekta „Poboljšanja energetske efikasnosti ulične rasvjete“ kroz ugradnje LED svjetiljki javne rasvjete u centru grada. U  skladu sa Ugovorom potpisanim sa USAID-om, vrijednost ovog projekta je 33.000 KM.
  • Umjesto postojećih svjetiljki NaVT 150 W, ugrađene  su svjetiljke  IPSO LED 111 W i 103 W, što će  doprinijeti smanjenju potrošnje električne energije.U okviru ovog projekta ugrađeno je 28  LED svjetiljki  u ulicama Bosanskih branilaca, Bosne Srebrne, Kulina Bana, ®rtava Srebrenice i Varoških polja. 

 

Srebrenik, 16.04.2014. godine

 

Koordinator projekta:

Aida Vikalo

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 88

Juče: 182

Ove sedmice: 270

Ovog mjeseca: 5454

Ukupno: 378871

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba