Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Projekat energetske efikasnosti 3E

Billboard Ukljuci se

Dana 19.12.2013. godine, u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku, održana je press konferencija Projekta Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) - „Ekonomija energetske efikasnosti (3E)“, na kojoj su prezentovane promotivne kampanje za predstavnike medija i općinskih odjela za odnose sa javnošću, a u sklopu „Godine energetske efikasnosti u Kantonu Tuzla“.

Riječ je o medijskim aktivnostima koje idu u pravcu edukacije i podizanja svijesti o značaju povećanja energetske efikasnosti. Dizajniran je program koji se zasniva na strukturi socijalnih mreža, a integrira alate komunikacije sa javnosti, programe edukacija, interpersonalnih komunikacija, printane publikacije i komunikaciju putem mass medija. Animirani spot „UKLJUčI SE“ emitiraće se na televizijskim stanicama.

Prisutnima se prvo obratio Sanel Buljubašić, načelnik općine Srebrenik, koji je istakao značaj navedenih aktivnosti koje se provode od strane USAID-a, te prezentirao neke svijetle primjere ušteda koje je provela općina Srebrenik u dosadašnjem periodu a radi se o smanjenju gubitaka na vodovodnim instalacijama,  modernizaciji glavne gradske kotlovnice koja je sada na bio masu te predstavio buduće projekte u saradnji sa USAID-om u vezi ušteda na javnoj rasvjeti i „utopljavanju stambenih zgrada“.

O značaju medijske kampanje za povećanje energetske efikasnosti govorio je Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID-ovog projekta Ekonomija energetske efikasnosti - 3E i Nazif Hasanbegović, direktor Platform CMC agencije za marketing i strateško planiranje. U sklopu “Godine energetske efikasnosti u Tuzlanskom kantonu“ USAID 3E planira svakog mjeseca predstaviti drugu tematiku, a ovaj mjesec je posvećen energetskoj efikasnosti sa naglaskom na njenu promociju. USAID-ov 3E projekat je program vrijedan 4,5 miliona dolara za promociju tehnologija energetske efikasnosti i to putem razvoja pilot projekata u objektima sufinansiranim od strane javnog i privatnog sektora. Cilj pilot projekata je da se u praksi prikaže kako energetska efikasnost štedi novac potrošačima i da je najekonomičniji način smanjenja potrošnje energije.

Kako se korištenje energije smanjuje, tako su troškovi za potrošača niži – u vidu nižih računa za grijanje, struju i vodu. Mjere energetske efikasnosti je relativno lako sp rovesti, a povrat uloženih sredstava se vraća u kratkom periodu. Do danas je vlada SAD-a, prvenstveno putem USAID-a, osigurala 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine.

Ovdje možete preuzeti dostupne medijske aktivnosti navedenog projekta:

kao i animacija Uključi se koju možete pogledati na adresi: http://www.youtube.com/watch?v=AxrjdAhl_CA&feature=youtu.be

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 94

Juče: 182

Ove sedmice: 276

Ovog mjeseca: 5460

Ukupno: 378877

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba