logo

Grad
Srebrenik

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Poslovi Službe obavljat će se bez odsjeka.

U okviru ove službe vrše se slijedeći poslovi i zadaci:

 • Poslovi pisarnice, prijemne kancelarije i arhive;
 • personalni i kadrovski poslovi za službe uprave;
 • uspostava i vodenje evidencije o ljudskim resursima i evidencije zaposlenih po raznim osnovama;
 • poslovi po osnovu radnih odnosa vezano za ostvarivanje prava državnih službenika i namještenika iz PIO i ZO;
 • poslovi vođenja matičnih knjiga;
 • poslovi pružanja pomoći u rješavanju statusnih pitanja u radu mjesnih zajednica;
 • vodi registar mjesnih zajednica;
 • koordinira poslovima razvoja mjesnih zajednica i pružanja stručne pomoći na poslovima i aktivnostima koji se u tom cilju vode, organizuje javne rasprave i slično;
 • koordinira sve aktivnosti iz nadležnosti službe na području mjesnih zajednica, preko organa mjesnih zajednica;
 • administriranje i održavanje kompletnog informacionog sistema Grada;
 • poslovi planiranja, realizacije i održavanja baza podataka za Gradske službe;
 • poslovi planiranja informacionih sistema i tehnologija;
 • poslovi planiranja, organizacije i praćenja obuka i stručnog usavršavanja korisnika informacionog sistema i tehnologija;
 • poslovi planiranja i izrade aplikacija iz oblasti administrativnih poslova;
 • poslovi administriranja i održavanja Internet i facebook stranice Grada;
 • poslovi backupa-elektronskog snimanja podataka;
 • vodi opći birački spisak;
 • poslovi pružanja pravne pomoći i izrade normativnih akata za Gradske službe;
 • poslovi unutrašnje i spoljnje dostave pošte i predmeta;
 • poslovi arhive;
 • poslovi fizičkog obezbjeđenja objekta, uspostavljanje telefonskih veza, centralnog grijanja, nabavke kancelarijskog i drugog materijala;
 • poslovi održavanja higijene službenih prostorija;
 • održavanje i upotreba voznog parka;
 • održavanje zgrada Grada;
 • kurirski poslovi;
 • poslovi sitnih opravki u prostorijama Gradskih službi;
 • drugi, zajednički poslovi Gradskih službi;
 • obavlja i druge poslove koji joj se stave u nadležnost zakonima, odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Obrasci Matičnog ureda Srebrenik:

Ostali obrasci službe:

Odluke, pravilnici, obrasci i sl.  potrebne za rad službe:

Pomoćnik gradonačelnika-Šef službe: Nedim Mujčinović, dipl.ing.el. (035 366-405)

Kontakt telefon/fax : 035 369-162 (centrala); 035 369 164 (info pult)  i 035 369 161

Kontakt telefon Matičnog ureda Srebrenik: 035 369 177

Adresa Službe: Ul. Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik.

E-mail službe: opca.uprava@srebrenik.ba

E-mail grada: opc.sreb@bih.net.ba