Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

Nusret Šerifović dipl ing. polj. - VD šefa Službe Poslovi službe obavljat će se u okviru dva odsjeka i to:

1. Odsjek za planiranje lokalnog razvoja i investicije,

2. Odsjek za poduzetništvo i poljoprivredu.

U okviru ove službe vrše se slijedeći poslovi i zadaci:

 • Obavlja upravne i druge poslove iz oblasti poduzetništva, koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, a odnose se na rudarstvo, industriju, trgovinu, ugostiteljstvo, zanatstvo, turizam, poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo, lov i ribolov, prevozničku djelatnost i slično;
 • vrši poslove davanja pod zakup zemljšta radi poljoprivredne obrade i sl.;
 • priprema općinske razvojne strategije, rukovodi akcionim planiranjem za provođenje strategija i projekata, koordinira aktivnosti u provođenju projekata, monitoringu, evaluaciji i izvještavanju;
 • organizuje i provodi aktivnosti na unapređenju sistema planiranja i metodologije planiranja;
 • kontinuirano prati sve mogućnosti povoljnog finansiranja projekata uključujući i fondove EU, stvara uslove za jačanje mreže lokalnih kapaciteta za projektno finansiranje uz prenošenje svih bitnih informacija i pružanje pomoći učesnicima u projektima sa područja općine Srebrenik;
 • provodi zakonom propisan postupak za donošenje razvojnih i provedbenih planova, odnosno njihove izmjene, dopune i revizije; priprema programe iz nadležnosti Službe;
 • organizuje izradu investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti lokalnog razvoja i infrastrukture;
 • vodi investicije izgradnje, rekonstrukcije infrastrukture, organizuje i provodi tehnički nadzor na istim; radi na pripremi i učestvuje u izradi projektno-investicione dokumentacije za obnovu infrastrukturnih objekata u saradnji sa nadležnim organima višeg nivoa vlasti, domaćim i stranim pravnim licima, udruženjima građana i drugim organizacijama;
 • izrađuje i realizuje planove i projekte razvoja općine (sanacije,  rekonstrukcije i modernizacije komunalne infrastrukture);
 • identifikuje, formuliše i utvrđuje prioritetne projekte u Općini na osnovu metodologije koja je utvrđena propisom nadležnog organa, utvrđuje općinske programe javnih investicija;
 • dostavlja prioritetne programe i projekte preko nadležnih resornih ministarstava organizacionoj jedinici Kantona u cilju pripreme kantonalnog programa javnih investicija;
 • koordinira sve aktivnosti iz nadležnosti službe na području mjesnih zajednica, preko organa mjesnih zajednica;
 • prati stanje u oblasti poduzetništva i predlaže mjere na sprovodenju utvrdene politike u oblasti poduzetništva;
 • izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti razvoja, obrta i ostalih privrednih djelatnosti;
 • obavlja poslove statistike iz nadležnosti Općine;
 • obavlja i druge poslove koji joj se stave u nadležnost zakonima, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Registar administrativnih procedura službe:

Obrasci službe:

Šef službe: Nusret Šerifović, dipl.ing.agronomije

Kontakt telefon/fax : 035 369-162 (centrala) i 035 369-157

Adresa Službe: Ul. Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik.

E-mail službe: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Načelnik općine Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o načelniku

 

Općinsko vijeće

opcinsko vijeceOpćinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Općinsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Općinskog vijeća (.pdf)        Općinsko vijeće

 

Općinske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Općine kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Općinu, obavljaju općinske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Općinskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Općinskog načelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Općinskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Općinskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove  

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten općine Srebrenik

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 142

Juče: 640

Ove sedmice: 1481

Ovog mjeseca: 5270

Ukupno: 95572

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba