logo

Grad
Srebrenik

Statut općine Srebrenik, Privremena statutarna odluka Grada Srebrenik i Zakon o Gradu Srebrenik

Ovim Statutom općine Srebrenik odn. Privremenom statutarnom odlukom Grada Srebrenik, uređuje se samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave, organi, međusobni odnosi organa, mjesna samouprava, neposredno učestvovanje građana u odlučivanju, finansiranje i imovina, propisi i drugi akti, javnost rada, saradnja jedinica lokalne samouprave, odnosi i saradnja sa federalnim i kantonalnim vlastima, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Općine/Grada Srebrenik. Kompletan statut općine Srebrenik kao i Privremenu statutarnu odluku Grada Srebrenik možete preuzeti u PDF formatu klikom na link ispod:

Statut općine Srebrenik202.45 KB22/12/2008, 07:00

pdfZakon o Gradu Srebrenik77.23 KB19/05/2019, 13:42

pdfPrivremena statutarna odluka Grada Srebrenik5.72 MB16/12/2019, 08:56