logo

Grad
Srebrenik

Javne nabavke

2023. godina

Javne nabavke Grada Srebrenika:

Pozivi za dostavljanje ponuda za ugostiteljske, hotelske i dr. usluge u 2023

2021. godina

Javne nabavke Grada Srebrenika:

Poziv za dostavljanje ponude br. 07-4859-4/2021

Poziv za dostavljanje ponude br. 07-4859-3/2021

Poziv za dostavljanje ponude br. 07-4859-2/2021

Poziv za dostavljanje ponude br. 07-4859-1/2021

Informacija o pregovarackom postupku bez objave obavjestenja br. 07-4860/2021

Informacija o pregovarackom postupku bez objave obavjestenja

Pregovaranje bez objave obavještenja

2020. godina

Javne nabavke Grada Srebrenika:

Poziv br. 07-4071-1/2020

Poziv br. 07-4071-2/2020

Poziv br. 07-4071-3/2020

Poziv br. 07-4071-4/2020

Informacija o pregovarackom postupku br. 07-3833/2020

Informacija o pregovarackom postupku br. 07-3832/2020

Informacija o pregovarackom postupku br. 07-3840/2020

2019. godina

Javne nabavke Grada Srebrenik:

Poziv broj 07-4594-1/2019

Poziv broj 07-4594-2/2019

Poziv broj 07-4594-3/2019

Poziv broj 07-4594-4/2019

Javne nabavke JZU Dom zdravlja Srebrenik:

POZIV ZA PONUDU-USLUGE CITOLOŠKIH ANALIZA NA PA TEST PONOVNI POSTUPAK

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki JZU Dom zdravlja Srebrenik za 2019

Poziv za dostavu ponuda PA-PA TEST 2019. godine

Poziv mikrobiolog.pdf

Obrazci mikrobiolog.pdf

Plan javnih nabavki JZU Dom zdravlja Srebrenik za 2019. godinu

Poziv za dostavljanje ponuda-stomatološke usluge

2018. godina


 

Javne nabavke Općine Srebrenik:

Poziv broj 07-5190-1/2018

Poziv broj 07-5190-2/2018

Poziv broj 07-5190-3/2018

Poziv broj 07-5190-4/2018

Poziv broj 07-4581-4-17

Poziv broj 07-4581-3-17

Poziv broj 07-4581-2-17

Poziv broj 07-4581-1-17

 

Javne nabavke JU Sportsko-rekreativni centar Srebrenik:

Plan javnih nabavki JU SRC Srebrenik za 2018. godinu

Javne nabavke JZU Dom zdravlja Srebrenik:

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki u JZU Dom zdravlja Srebrenik za 2018

Poziv za dostavu ponuda za Papa test

Poziv za usluge mikrobiologa

2017. godina


Javne nabavke Općine Srebrenik:

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja.pdf

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Poziv br. 07-4816-12-16

Poziv br. 07-4816-10-16

Poziv br. 07-4816-11-2-16

Poziv br. 07-4816-11-1-16

2016. godina


Javne nabavke Općine Srebrenik:

Konkurentski zahtjev – osiguranje pasat

Javne nabavke JP 9. septembar d.d. Srebrenik:

Poziv “Izrada Glavnog projekta izgradnje transfer satnice sa primarnom selekcijom komunalnog otpada u općini Srebrenik”

Poziv za izrazavanje interesa

Poziv za podnosenje ponuda za Sanaciju i zatvaranje stare deponije

Obavještenje o produženju roka dostavljanja ponuda za sanaciju deponije.pdf

Plan upravljanja okolišem za deponiju Babunovići

Javne nabavke JZU Dom zdravlja Srebrenik:

JZU Dom zdravlja Srebrenik nabavka usluga citoloskih analiza

JZU Dom zdravlja Srebrenik nabavka usluga mikrobiologa

JZU Dom zdravlja Srebrenik nabavka usluga pneumofiziologa

Plan nabavki JZU Dom zdravlja Srebrenik u 2016